Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos privatumo politika 2021-02-08 15:32:55 415.64 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos nuostatai 2021-02-08 17:44:25 153.23 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės per vaizdo pamokas 2021-02-08 17:44:26 189.03 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:26 111.55 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos inventorizacijos tvarkos aprašas 2019 m. 2021-02-08 17:44:27 256.16 KB
Dembavos progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:27 326.91 KB
Dembavos progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 2021-02-08 17:44:27 343.85 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:28 475.23 KB
Panevėžio R. Dembavos progimnazijos asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:28 378.77 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:29 432.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:29 638.3 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo ir skatinimo tvarka 2021-02-08 17:44:29 203.22 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo Panevėžio rajono Dembavos progimnazijoje taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:30 230.8 KB
Mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:30 156.29 KB
Prašymas dėl mokinio priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją 2021-02-08 17:44:31 111.55 KB
Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 2021-02-08 17:44:31 111.78 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją sutartis 2021-02-08 17:44:31 227.95 KB
Elektroninio dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:31 210.31 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos lankomumo tvarka 2021-02-08 17:44:32 253.31 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:32 175.43 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 68 KB
Dėl mokinių priėmimo į Dembavos progimnaziją tvarkos aprašo patvirtinimo 100.5 KB
Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudarymo 133 KB
Prasymas priemimui 2021-03-14 15:42:36 25 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021 m. mokyklos veiklos planas 2021-04-14 13:55:35 794.45 KB
Strateginis planas 2021-2023 m.m. 926.61 KB
Mėnesio veiklos planai
2021 m. sausio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:40 116.84 KB
2020 m. gruodžio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:40 1.24 MB
2020 m. lapkričio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:41 906.44 KB
2020 m. spalio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:42 181.5 KB
2020 m. rugsėjo mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:42 1.14 MB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-05-21 14:55:32 1.24 MB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-05-21 14:55:52 1.85 MB
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2021-05-21 14:56:39 1.24 MB
2021 m. gegužės mėnesio progimnazijos veiklos planas 15.84 KB
2021 m. birželio mėn. veiklos planas 2021-09-14 21:48:01 1.85 MB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 197.39 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų tiekti maisto produktų ir maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose, sąrašas 2021-02-09 15:32:00 222.74 KB
Maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokykloje aprašas 2021-02-09 15:32:00 518.52 KB
Maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2021-02-09 15:32:01 270 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-02-09 15:32:02 46 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
2020-2021 m.m. I trimestro 1-8 klasių pirmūnai 2021-02-08 17:15:09 86.76 KB
2019–2020 m.m. pasiekimai 2021-02-08 17:15:09 154.07 KB
2019–2020 m.m. II trimestro pirmūnai 2021-02-08 17:15:09 182.16 KB
2019–2020 m.m. I trimestro pirmūnai 2021-02-08 17:15:09 238.48 KB
2018–2019 m.m. pasiekimai 2021-02-08 17:15:10 154.07 KB
2017–2018 m.m. pasiekimai 2021-02-08 17:15:10 154.07 KB
2018–2019 m.m. 1–4 klasių ugdymosi rezultatai 2021-02-08 17:15:10 332.21 KB
2018–2019 m.m. 5–8 klasių ugdymosi rezultatai 2021-02-08 17:15:10 212.89 KB
Progimnazijos 2020 - 2021 m.m. pasiekimai 40.74 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2020-2021 m.m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-02-09 15:36:55 102.82 KB
Progimnazijos vaiko gerovės komisija 2021-02-09 15:36:55 102.82 KB
2019-2020 m.m. progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-02-09 15:36:55 3.28 MB
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2021-02-09 15:36:56 358.31 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Kvietimo programa 898.83 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. (I pusmetis) 2021-02-08 17:53:09 48 KB
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. 2021-02-08 17:53:09 50.5 KB
II pusmečio 1-4 kl. pamokų tvarkaraštis 2021-02-09 15:13:35 48 KB
II pusmečio 5-8 kl. pamokų tvarkaraštis 2021-02-09 15:13:36 50.5 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimai 2020-2021 m.m. II pusmetis 2021-02-09 15:20:34 41.5 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Pareigybės aprašas 2021-02-09 15:50:55 65.5 KB
Informacija apie 2020 m. įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2021-06-01 16:41:04 53.54 KB
Informacija apie vadovėlių fondą 2019 m. 2021-02-09 15:50:55 292.37 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-02-09 15:50:56 199 KB
2021 m. aprūpinimo vadovėliais tvarka 2021-04-13 14:32:18 204.65 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinio elgesio taisyklės sinchroninių (vaizdo) pamokų metu 2021-02-27 13:25:13 54.5 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo 2020 m. Kovo 16 d. 2021-02-27 13:25:03 228.6 KB
Dembavos progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo planas 37.5 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės- pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais 130.06 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Rastas_dėl darbuotojų, mokinių vakcinavimo ir testavimo 314.71 KB
Atnaujinta profilaktinio testavimo tvarka 2021-04-23 20:51:38 639.54 KB
Dėl ugdymo sąlygų pakeitimo 37.5 KB
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 77 KB
Dėl neformaliojo švietimo būtinų sąlygų pakeitimo 28.5 KB
Sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymo įstaigoje 50.5 KB
Savivadybės administracijos direktoriaus įsakymo nuorašas dėl testavimo organizavimo 325.95 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Isakymas del pradinio ugdymo misriuoju būdu 34.09 KB
Atmintinė pirmokų tėvams 35 KB