Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos privatumo politika 2021-02-08 15:32:55 415.64 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos nuostatai 2021-02-08 17:44:25 153.23 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės per vaizdo pamokas 2021-02-08 17:44:26 189.03 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:26 111.55 KB
Dembavos progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 2021-02-08 17:44:27 343.85 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:28 475.23 KB
Panevėžio R. Dembavos progimnazijos asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:28 378.77 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo Panevėžio rajono Dembavos progimnazijoje taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:30 230.8 KB
Mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:30 156.29 KB
Prašymas dėl mokinio priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją 2021-02-08 17:44:31 111.55 KB
Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 2021-02-08 17:44:31 111.78 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją sutartis 2021-02-08 17:44:31 227.95 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos lankomumo tvarka 2023-11-22 18:19:06 0.96 MB
Tvarkos
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos inventorizacijos tvarkos aprašas 2019 m. 2021-10-20 15:15:35 256.16 KB
Dembavos progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-10-20 15:16:07 326.91 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:17:40 432.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:18:08 638.3 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo ir skatinimo tvarka 2021-10-20 15:19:46 203.22 KB
Elektroninio dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:19:02 210.31 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:18:39 175.43 KB
Pailgintos darbo dienos grupės steigimo tvarkos aprašas 127.51 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka 117.43 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 204.62 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 243.1 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkaraštis 111.52 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 68 KB
Dėl mokinių priėmimo į Dembavos progimnaziją tvarkos aprašo patvirtinimo 100.5 KB
Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudarymo 133 KB
Prasymas priemimui 2021-03-14 15:42:36 25 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021 m. mokyklos veiklos planas 2024-02-14 21:29:39 794.45 KB
Strateginis planas 2021-2023 m.m. 926.61 KB
2022 m. veiklos planas 2022-03-30 10:50:42 558.25 KB
2024 m. mokyklos veiklos planas 669.81 KB
2024-2026 metų strateginis planas 505.62 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 122.92 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 87.06 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 61.03 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.63 MB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.95 MB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.88 MB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 127.11 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 532.81 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.24 MB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 483.88 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 478.28 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 610.28 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:58 633.06 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:58 487.76 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:58 689.14 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:08:53 465.74 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 321.47 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-02-02 15:25:07 574.6 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-28 05:26:48 93.5 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 502.5 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-06 20:36:29 706.88 KB
Kiti dokumentai
2021-2022 m. ugdymo planas 2021-09-29 17:48:10 238.5 KB
2021-2022 m. UP priedas 2021-09-29 17:46:20 38 KB
2019-2020 m.m. ugdymo planas 77.94 KB
2020-2021 m.m. ugdymo planas 55.37 KB
2020-2021 m. m. UP priedas 19.49 KB
2022-2023 m.m. ugdymo planas 321.8 KB
2023_2024 m.m. ugdymo planas 608.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
20 VSAFAS 2023 06 30 19 KB
Aiskinamasis raštas 136 KB
Finansinės būklės ataskaita O6.30 19.12 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 06.30 40.5 KB
20 VSAFAS 2023 03 31 19 KB
Finansinės būklės ataskaita 03 31 19.18 KB
Veiklos rezultatų atsakaita 03 31 66 KB
Aiškinamasis raštas 03 31 136 KB
20 VSAFAS 2023 09 30 19 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 09 30 66 KB
Finansinės būklės ataskaita 09 30 11.17 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų tiekti maisto produktų ir maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose, sąrašas 2021-02-09 15:32:00 222.74 KB
Maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokykloje aprašas 2021-02-09 15:32:00 518.52 KB
Maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2021-02-09 15:32:01 270 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-02-09 15:32:02 46 KB
3-7 metų vaikų valgiaraštis 2024-04-25 16:48:23 3.39 MB
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2024-04-25 16:49:52 1.44 MB
11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraščiai 2024-04-25 16:50:43 1.45 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m. I ketv. 2 forma 2023-03-30 17:15:25 39.92 KB
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita 09 mėn. 2023-03-30 17:15:25 39.96 KB
2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atatskaita 2023-10-24 17:08:32 39.88 KB
2023 m. biudzeto vykdymo ataskaita 39.79 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Informacija apie neformalųjį švietimą 2021-2022 m.m. I pusmetyje 14.42 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasirinkimai 2021-2022 m.m. I pusmetyje 13.59 KB
Konkurso "Sukurk ir nupiešk mįslę" nuostatai 22.12 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasirinkimai 2021-2022 m.m. II pusmetyje 13.36 KB
Informacija apie neformalųjį švietimą 2021-2022 m.m. II pusmetyje 12.98 KB
"Žiniuko" konkurso nuostatai 101.86 KB
Neformaliojo švietimo pasirinkimai 2022-2023 m. m. 15.39 KB
Neformalusis švietimas 2022-2023 m.m. I pusmetis 13.21 KB
Neformalusis švietimas 2022-2023 m.m. ii pusmetis 2023-10-09 19:11:07 12.98 KB
Panevėžio r. muzikos mokykla
Informacija tėvams ir mokiniams 2022-03-30 13:46:15 33 KB
Muzikos mokyklos mokytojų savanorystė mokykloje gegužės mėn. 2022-04-11 18:20:36 273 KB
Kvietimas mokytis ir kita informacija 68 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
2019–2020 m. m. pasiekimai 2021-10-20 13:44:01 154.07 KB
2018–2019 m. m. pasiekimai 2021-10-20 13:44:29 154.07 KB
2020 - 2021 m. m. pasiekimai 2021-10-20 13:45:25 40.74 KB
2021-2022 m.m. pasiekimai 40.2 KB
2022-2023 m.m. pasiekimai 50.52 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Matematikos mokytojo pareigoms užimti 14.37 KB
Informacinių technologijų naudojimo mokytojo pareigoms užimti 14.39 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2021-02-09 15:36:56 358.31 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Kvietimo programa 898.83 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5-8 kl. 2023-2024 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis 2024-02-05 18:41:57 39 KB
1-4 kl. 2023-2024 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis 2024-02-05 18:41:57 14.16 KB
5-8 kl. 2023-2024 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis 2024-02-05 18:41:57 38.5 KB
5-8 kl. 2023-2024 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo spalio 2 d. 2024-02-05 18:41:57 38.5 KB
2023-2024 m.m. I pusmečio individualių-grupinių dalykų konsultacijų tvarkaraštis 2024-02-05 18:41:57 13.72 KB
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ 2023-2024 M.M. I PUSMEČIO TVARKARAŠTIS 2024-02-05 18:41:57 14.07 KB
1-4 kl. 2023-2024 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis 2024-02-05 18:41:57 14.27 KB
2023-2024 m.m. II pusmečio individualių grupinių dalykų konsultacijų tvarkaraštis 2024-02-05 18:41:57 13.73 KB
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ 2023-2024 M.M. II PUSMEČIO TVARKARAŠTIS 2024-02-05 18:41:57 14.05 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Pareigybės aprašas 2021-02-09 15:50:55 65.5 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-02-09 15:50:56 199 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarka 2022-02-24 18:27:53 204.65 KB
Ataskaita apie vadovėlių fondą 2021 m. 34 KB
Ataskaita apie vadovėlių fondą 2022 m. 83.95 KB
Pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimo paslaugos teikimo sutartis 2.04 MB
Mokinių pavežėjimo paslaugos maršrutas ir grafikas 122.91 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinio elgesio taisyklės sinchroninių (vaizdo) pamokų metu 2021-02-27 13:25:13 54.5 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo 2020 m. Kovo 16 d. 2021-02-27 13:25:03 228.6 KB
Dembavos progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo planas 37.5 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės- pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais 130.06 KB
5-8 kl. nuotolinio mokymosi 2024 m. vasario-birželio mėn. organizavimas 174.36 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Rastas_dėl darbuotojų, mokinių vakcinavimo ir testavimo 314.71 KB
Atnaujinta profilaktinio testavimo tvarka 2021-04-23 20:51:38 639.54 KB
Dėl ugdymo sąlygų pakeitimo 37.5 KB
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 77 KB
Dėl neformaliojo švietimo būtinų sąlygų pakeitimo 28.5 KB
Sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymo įstaigoje 50.5 KB
Savivadybės administracijos direktoriaus įsakymo nuorašas dėl testavimo organizavimo 325.95 KB
Testavimas. Informacija mokykloms 18.34 KB
ŠMM aplinkraštis dėl ugdymo proceso organizavimo 116.76 KB
Dėl Covid-19 ligos valdymo priemonių 47.74 KB
Sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronoviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma (nauja) 88 KB
Testavimo išimtys 761.94 KB
Pokyčiai nuo 2021 m. gruodžio 28 d. 28.28 KB
Informacija dėl GP 1.85 MB
Atnaujinta sutikimo/nesutikimo forma 100.76 KB
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE PAKEITIMO (2022 m. sausio 12 d.) 104.44 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl pradinio ugdymo mišriuoju būdu 2023-06-26 09:28:33 34.09 KB
Atmintinė pirmokų tėvams 35 KB
Bendradarbiavimas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos socialiniai partneriai 2021-10-20 14:08:58 128.05 KB
Dėl konkurso į Panevėžio r. Dembavos progimnazijos direktoriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo 555.85 KB
Pailginta darbo dienos grupė Atnaujinta Dydis
PDDG pareigybės aprašymas 148.89 KB
Socialinė pedagogė Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo 2021-2022 m. m. veiklos planas 90.5 KB
Vizualizuotos socialinio pedagogo nuostatos 456.77 KB
Direktorės veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės Aušros Raišienės 2018 m. veiklos ataskaita 275.51 KB
Direktorės Aušros Raišienės 2019 m. veiklos ataskaita 223.23 KB
Direktorės Aušros Raišienės 2020 m. veiklos ataskaita 290.01 KB
Direktorės 2021 m. veiklos ataskaita 216.87 KB
Logopedas Atnaujinta Dydis
Logopedo 2021-2022 m.m. veiklos planas 77.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 48.5 KB
Logopedinės pagalbos tikslai ir uždaviniai 106.9 KB
Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminas Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazija - valstybinė kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzamino organizavimo bazinė mokykla 39.99 KB
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų 2021 metų tvarkaraštis 41.5 KB
Prašymas valstybinės kategorijos egzaminui laikyti (atsisiųsti) 24 KB
Prašymas LR Konstitucijos pagrindų egzaminui laikyti (atsisiųsti) 2021-10-26 15:47:43 23.5 KB
Informacija kandidatams apie mokestį 34 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Patarimai tėvams, kaip kalbėti su vaiku 344.7 KB
Apie manipuliacijas 155 KB
2021-2022 m.m tėvų lūkesčiai 200.95 KB
„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 230.54 KB
Teisės-pareigos-parama- vaikams, tėvams bei globėjams 1.11 MB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis 63.5 KB
Projektas "Pastatyk bokštą ir iškelk trispalvę", skirtas vasario 16 - ajai paminėti 131.79 KB
Kvietimo failai Atnaujinta Dydis
Daugiau informacijos apie akciją čia 44.11 KB
Pagalba Atnaujinta Dydis
Nemokama pagalba žmonėms, nukentėjusiems nuo karo 1.84 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties link. Ką turėtų žinoti mokykla? Atmintinė 1.74 MB
Nuorodos mokytojams Atnaujinta Dydis
Fizika 8 klasė_NSA_atmintinė 2023-01-05 20:29:16 184.06 KB
Pagrindinio ugdymo lietuvių k. ir literatūra rekomendacijos 3.2 MB
Pagrindinio ugdymo I pakopa Atnaujinta Dydis
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2024 m.m. tvarkaraštis 183.24 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo 2023 m.m. tvarkaraštis 2024-01-10 15:32:17 111.52 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m.m. pasiekimai 241.97 KB
ŠMSM dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimo 203.04 KB
Dėl ugdymo proceso organizavimo 2023_2024 m.m. 216.08 KB