Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos privatumo politika 2021-02-08 15:32:55 415.64 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos nuostatai 2021-02-08 17:44:25 153.23 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės per vaizdo pamokas 2021-02-08 17:44:26 189.03 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:26 111.55 KB
Dembavos progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 2021-02-08 17:44:27 343.85 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:28 475.23 KB
Panevėžio R. Dembavos progimnazijos asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:28 378.77 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo Panevėžio rajono Dembavos progimnazijoje taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:30 230.8 KB
Mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:30 156.29 KB
Prašymas dėl mokinio priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją 2021-02-08 17:44:31 111.55 KB
Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 2021-02-08 17:44:31 111.78 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją sutartis 2021-02-08 17:44:31 227.95 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-26 18:13:34 0.96 MB
Tvarkos
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos inventorizacijos tvarkos aprašas 2019 m. 2021-10-20 15:15:35 256.16 KB
Dembavos progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-10-20 15:16:07 326.91 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:17:40 432.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:18:08 638.3 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo ir skatinimo tvarka 2021-10-20 15:19:46 203.22 KB
Elektroninio dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:19:02 210.31 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:18:39 175.43 KB
Pailgintos darbo dienos grupės steigimo tvarkos aprašas 127.51 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka 117.43 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 204.62 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 243.1 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkaraštis 111.52 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 68 KB
Dėl mokinių priėmimo į Dembavos progimnaziją tvarkos aprašo patvirtinimo 100.5 KB
Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudarymo 133 KB
Prasymas priemimui 2021-03-14 15:42:36 25 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021 m. mokyklos veiklos planas 2021-04-14 13:55:35 794.45 KB
Strateginis planas 2021-2023 m.m. 926.61 KB
2022 m. veiklos planas 2022-03-30 10:50:42 558.25 KB
Mėnesio veiklos planai
2021 m. sausio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:40 116.84 KB
2020 m. gruodžio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:40 1.24 MB
2020 m. lapkričio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:41 906.44 KB
2020 m. spalio mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:42 181.5 KB
2020 m. rugsėjo mėnesio progimnazijos veiklos planas 2021-02-08 17:28:42 1.14 MB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-05-21 14:55:32 1.24 MB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-05-21 14:55:52 1.85 MB
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2021-05-21 14:56:39 1.24 MB
2021 m. gegužės mėnesio progimnazijos veiklos planas 15.84 KB
2021 m. birželio mėn. veiklos planas 2021-09-14 21:48:01 1.85 MB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 197.39 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 1.24 MB
2021 m. lapkričio mėn. veiklos planas 251.46 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 0.97 MB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 122.92 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 87.06 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 61.03 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 1.63 MB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 1.95 MB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 1.88 MB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 1.24 MB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 483.88 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 478.28 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 610.28 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-06-05 19:39:22 633.06 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 487.76 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 689.14 KB
Kiti dokumentai
2021-2022 m. ugdymo planas 2021-09-29 17:48:10 238.5 KB
2021-2022 m. UP priedas 2021-09-29 17:46:20 38 KB
2019-2020 m.m. ugdymo planas 77.94 KB
2020-2021 m.m. ugdymo planas 55.37 KB
2020-2021 m. m. UP priedas 19.49 KB
2022-2023 m.m. ugdymo planas 321.8 KB
2023_2024 m.m. ugdymo planas 608.21 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų tiekti maisto produktų ir maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose, sąrašas 2021-02-09 15:32:00 222.74 KB
Maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokykloje aprašas 2021-02-09 15:32:00 518.52 KB
Maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2021-02-09 15:32:01 270 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-02-09 15:32:02 46 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-30 17:15:25 276.19 KB
2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 96 KB
2020 m. I ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2020 m. I ketv. VSAFAS IK 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 66 KB
2020 m. II ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2020 m. II ketv. VSAFAS IK 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 66 KB
2020m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 30.5 KB
2020m. III ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2020m. III ketv. finansų būklės ataskaita 2023-03-30 17:15:25 45 KB
2020m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 136 KB
2020m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-30 17:15:25 725.01 KB
2020m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 117.5 KB
2021m. I ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2021m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 30.5 KB
2021m. I ketv. finansų būklės ataskaita 2023-03-30 17:15:25 37.5 KB
2021m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 140 KB
2021 m. II ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2021m. II ketv. finansų būklės ataskaita 2023-03-30 17:15:25 55 KB
2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 66 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 140.5 KB
2021 m. III ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2021 m. III ketv. finans7 būklės ataskaita 2023-03-30 17:15:25 39.5 KB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 30.5 KB
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 136 KB
2021 m. IV ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2021 m. IV ketv. finansų būklės ataskaita 2023-03-30 17:15:25 55 KB
2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 66 KB
2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-03-30 17:15:25 124.5 KB
2022 m. I ketv. 2 forma 2023-03-30 17:15:25 39.92 KB
2022 m. I ketv. VSAFAS finansavimo sumos 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2022 m. I ketv. finansų būklės ataskaita 2023-03-30 17:15:25 55 KB
2022 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-30 17:15:25 66 KB
2022 m. VSAFAS 4pr 2023-03-30 17:15:25 19 KB
2022 m. veiklos rezultatų ataskaita 09 mėn. 2023-03-30 17:15:25 53 KB
2022 m. finansų būklės ataskaita 09 mėn 2023-03-30 17:15:25 19.27 KB
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita 09 mėn. 2023-03-30 17:15:25 39.96 KB
2023 m. metinė finansinė ataskaita 349.16 KB
2023 m. veiklos rezultatų ataskaita 03 mėn. 2023-05-11 21:12:36 52.5 KB
2023 m. finansų būklės ataskaita 03 mėn. 2023-05-11 21:12:15 19.18 KB
2023 m. biudzeto vykdymo ataskaita 39.79 KB
2023 m. VSAFAS I ketv. 19 KB
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas 136 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Informacija apie neformalųjį švietimą 2021-2022 m.m. I pusmetyje 14.42 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasirinkimai 2021-2022 m.m. I pusmetyje 13.59 KB
Konkurso "Sukurk ir nupiešk mįslę" nuostatai 22.12 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasirinkimai 2021-2022 m.m. II pusmetyje 13.36 KB
Informacija apie neformalųjį švietimą 2021-2022 m.m. II pusmetyje 12.98 KB
"Žiniuko" konkurso nuostatai 101.86 KB
Neformaliojo švietimo pasirinkimai 2022-2023 m. m. 15.39 KB
Neformalusis švietimas 2022-2023 m.m. I pusmetis 13.21 KB
Neformalusis švietimas 2022-2023 m.m. ii pusmetis 12.98 KB
Panevėžio r. muzikos mokykla
Informacija tėvams ir mokiniams 2022-03-30 13:46:15 33 KB
Muzikos mokyklos mokytojų savanorystė mokykloje gegužės mėn. 2022-04-11 18:20:36 273 KB
Kvietimas mokytis ir kita informacija 68 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
2019–2020 m. m. pasiekimai 2021-10-20 13:44:01 154.07 KB
2018–2019 m. m. pasiekimai 2021-10-20 13:44:29 154.07 KB
2020 - 2021 m. m. pasiekimai 2021-10-20 13:45:25 40.74 KB
2021-2022 m.m. pasiekimai 40.2 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Reikalaingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas 33.5 KB
Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 31 KB
Darbuotojo vyr. vyrėjo pareigybei skelbimas 31 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2021-02-09 15:36:56 358.31 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Kvietimo programa 898.83 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1-4 kl. 2022-2023 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis 49 KB
5-8 kl. 2022-2023 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis 40.5 KB
2022-2023 m.m. I pusmečio individualių-grupinių dalykų konsultacijų tvarkaraštis 2023-03-29 14:20:09 16.13 KB
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ 2022–2023 M. M. I PUSMEČIO TVARKARAŠTIS 41 KB
1-4 kl. 2022-2023 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis 49.5 KB
5-8 kl. 2022-2023 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis 40.5 KB
20222-2023 m.m. II pusmečio individualių-grupinių dalykų konsultacijų tvarkaraštis 17.81 KB
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ 2022–2023 M. M. II PUSMEČIO TVARKARAŠTIS 41 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Pareigybės aprašas 2021-02-09 15:50:55 65.5 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-02-09 15:50:56 199 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarka 2022-02-24 18:27:53 204.65 KB
Ataskaita apie vadovėlių fondą 2021 m. 34 KB
Ataskaita apie vadovėlių fondą 2022 m. 83.95 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinio elgesio taisyklės sinchroninių (vaizdo) pamokų metu 2021-02-27 13:25:13 54.5 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo 2020 m. Kovo 16 d. 2021-02-27 13:25:03 228.6 KB
Dembavos progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo planas 37.5 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės- pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais 130.06 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Rastas_dėl darbuotojų, mokinių vakcinavimo ir testavimo 314.71 KB
Atnaujinta profilaktinio testavimo tvarka 2021-04-23 20:51:38 639.54 KB
Dėl ugdymo sąlygų pakeitimo 37.5 KB
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 77 KB
Dėl neformaliojo švietimo būtinų sąlygų pakeitimo 28.5 KB
Sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymo įstaigoje 50.5 KB
Savivadybės administracijos direktoriaus įsakymo nuorašas dėl testavimo organizavimo 325.95 KB
Testavimas. Informacija mokykloms 18.34 KB
ŠMM aplinkraštis dėl ugdymo proceso organizavimo 116.76 KB
Dėl Covid-19 ligos valdymo priemonių 47.74 KB
Sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronoviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma (nauja) 88 KB
Testavimo išimtys 761.94 KB
Pokyčiai nuo 2021 m. gruodžio 28 d. 28.28 KB
Informacija dėl GP 1.85 MB
Atnaujinta sutikimo/nesutikimo forma 100.76 KB
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE PAKEITIMO (2022 m. sausio 12 d.) 104.44 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl pradinio ugdymo mišriuoju būdu 2023-06-26 09:28:33 34.09 KB
Atmintinė pirmokų tėvams 35 KB
Bendradarbiavimas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos socialiniai partneriai 2021-10-20 14:08:58 128.05 KB
Dėl konkurso į Panevėžio r. Dembavos progimnazijos direktoriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo 555.85 KB
Pailginta darbo dienos grupė Atnaujinta Dydis
PDDG pareigybės aprašymas 148.89 KB
Socialinė pedagogė Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo 2021-2022 m. m. veiklos planas 90.5 KB
Vizualizuotos socialinio pedagogo nuostatos 456.77 KB
Direktorės veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės Aušros Raišienės 2018 m. veiklos ataskaita 275.51 KB
Direktorės Aušros Raišienės 2019 m. veiklos ataskaita 223.23 KB
Direktorės Aušros Raišienės 2020 m. veiklos ataskaita 290.01 KB
Direktorės 2021 m. veiklos ataskaita 216.87 KB
Logopedas Atnaujinta Dydis
Logopedo 2021-2022 m.m. veiklos planas 77.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 48.5 KB
Logopedinės pagalbos tikslai ir uždaviniai 106.9 KB
Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminas Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazija - valstybinė kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzamino organizavimo bazinė mokykla 39.99 KB
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų 2021 metų tvarkaraštis 41.5 KB
Prašymas valstybinės kategorijos egzaminui laikyti (atsisiųsti) 24 KB
Prašymas LR Konstitucijos pagrindų egzaminui laikyti (atsisiųsti) 2021-10-26 15:47:43 23.5 KB
Informacija kandidatams apie mokestį 34 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Patarimai tėvams, kaip kalbėti su vaiku 344.7 KB
Apie manipuliacijas 155 KB
2021-2022 m.m tėvų lūkesčiai 200.95 KB
„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 230.54 KB
Teisės-pareigos-parama- vaikams, tėvams bei globėjams 1.11 MB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis 63.5 KB
Projektas "Pastatyk bokštą ir iškelk trispalvę", skirtas vasario 16 - ajai paminėti 131.79 KB
Kvietimo failai Atnaujinta Dydis
Daugiau informacijos apie akciją čia 44.11 KB
Pagalba Atnaujinta Dydis
Nemokama pagalba žmonėms, nukentėjusiems nuo karo 1.84 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties link. Ką turėtų žinoti mokykla? Atmintinė 1.74 MB
Nuorodos mokytojams Atnaujinta Dydis
Fizika 8 klasė_NSA_atmintinė 2023-01-05 20:29:16 184.06 KB
Pagrindinio ugdymo lietuvių k. ir literatūra rekomendacijos 3.2 MB
Pagrindinio ugdymo I pakopa Atnaujinta Dydis
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 111.52 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m.m. pasiekimai 241.97 KB
ŠMSM dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl ugdymo proceso organizavimo 2023_2024 m.m. 216.08 KB