Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovaujama

klasei

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Lolita Vyšniauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  2 klasė

2.

Marytė Trinkūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  3 klasė

3.

Nijolė Mogiliovienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4 klasė

4.

Rita Rožėnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 klasė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

5.

Rimutė Nefienė Lietuvių kalbos mokytoja    

6.

Ligita Palionienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  6 klasė

Užsienio kalbų mokytojai

7.

Jekaterina Ledneva Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

8.

Raimonda Glinskytė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja 8 klasė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

9.

Rita Mažeikienė Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja 7 klasė

Gamtos mokslų mokytojai

10.

Virginijus Kulbokas Fizikos, chemijos, technologijos mokytojas Vyresnysis mokytojas  

11.

Aldona Klebonaitė Tikybos, gamta ir žmogus, biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

12.

Liuda Žilinskienė Geografijos, kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Socialinių mokslų mokytojai

13.

Genovaitė Kereišaitė Istorijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

14.

Aušra Raišienė Žmogaus sauga I vadybinė kategorija, Mokytoja  

Menų ir sporto mokytojai

15.

Jurgita Bieliakovienė Dailė, technologijos Vyresnioji mokytoja  

16.

Lina Veršelienė Muzikos mokytoja   5 klasė

17.

  Šokių mokytojas    

 

Atnaujinta: 2023-01-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05