Pranešimai
Jaunėlių grupės veiklos
Tolerancijos dienos veikla
Nuotolinės psichologų konsultacijos Panevėžio rajono jaunimui (14-29 m.)
Mokykloje sužibėjo kalėdinės dekoracijos
Kviečiame ateiti busimus ikimokyklinukus susipažinti su jų ugdymo erdve,mokytojais, d...
Į mokyklą lapkričio 10 d. 
Etninio kilimo „Žalčio juosta“ kūrimas Skirtukų Europos kalbų dienai ir Tarptautniams sk...
Bibliotekoje naujos knygos!