Didžiuojamės
Padėkos progimnazijos mokiniams už mokyklos vardo garsinimą.
Panevėžio krašto 5-8 kl. jaunųjų matematikų olimpiados rezultatai
Kings olimpiados rezultatai.
Pradinukai piešė žvėrelius žiemą.
Didžiuojamės šiais geriausiai besimokančiais mokiniais. 
Laimėjimai gamtos mokyklos organizuojamoje olimpiadoje.