Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos privatumo politika 2021-02-08 15:32:55 415.64 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos nuostatai 2021-02-08 17:44:25 153.23 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės per vaizdo pamokas 2021-02-08 17:44:26 189.03 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-02-27 13:38:26 390.47 KB
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 2021-02-08 17:44:26 111.55 KB
Dembavos progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 2021-02-08 17:44:27 343.85 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:28 475.23 KB
Panevėžio R. Dembavos progimnazijos asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:28 378.77 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo Panevėžio rajono Dembavos progimnazijoje taisyklių aprašas 2021-02-08 17:44:30 230.8 KB
Mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2021-02-08 17:44:30 156.29 KB
Prašymas dėl mokinio priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją 2021-02-08 17:44:31 111.55 KB
Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš Panevėžio r. Dembavos progimnazijos 2021-02-08 17:44:31 111.78 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją sutartis 2021-02-08 17:44:31 227.95 KB
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos lankomumo tvarka 2023-11-22 18:19:06 0.96 MB
Tvarkos
Panevėžio r. Dembavos progimnazijos inventorizacijos tvarkos aprašas 2019 m. 2021-10-20 15:15:35 256.16 KB
Dembavos progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-10-20 15:16:07 326.91 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:17:40 432.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:18:08 638.3 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo ir skatinimo tvarka 2021-10-20 15:19:46 203.22 KB
Elektroninio dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:19:02 210.31 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:18:39 175.43 KB
Pailgintos darbo dienos grupės steigimo tvarkos aprašas 127.51 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka 117.43 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 204.62 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 243.1 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkaraštis 111.52 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas 68 KB
Dėl mokinių priėmimo į Dembavos progimnaziją tvarkos aprašo patvirtinimo 100.5 KB
Dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudarymo 133 KB
Prasymas priemimui 2021-03-14 15:42:36 25 KB

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
1,2 proc. GPM
Mokykla dalyvauja programoje pienasvaisiai.lt, kurią finansuoja ES