Pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. (I pusmetis)

 

Mokytojo vardas ir pavardė, klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

Marytė Trinkūnienė

 

1 kl.

 

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

Šokis

Lietuvių kalba

Tikyba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

 

Nijolė Mogilovienė

 

2 kl. 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Tikyba

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Klasės valandėlė

Pasaulio pažinimas

Muzika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

 

Rita Rožėnienė

 

3 kl.

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Šokis

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Tikyba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Muzika

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

 

 

Lolita Vyšniauskienė

 

4 kl.   

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Tikyba

Šokis

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Muzika

Muzika