Gimnazija - Renginiai

Panevėžio r. Dembavos progimnazijos pirmaklasiai dalyvavo patyriminio ugdymo projekte „Magiški kiaušiniai“. Projektas truko 20 dienų. Jo tikslas – pamatyti visą viščiuko ritimosi iš kiaušinio procesą.

„Magiški kiaušiniai“ atvyko net iš Klaipėdos. Projekto organizatoriai atvežė reikalingą įrangą, paaiškino, kaip turėsime rūpintis išsiritusiais viščiukais.

Kad geriau viską matytume, inkubatorių su kiaušiniais laikėme klasėje. Išsiritusius viščiukus pagal pateiktą instrukciją perkėlėme į narvelį, kuriame jie galėjo šiltai ir saugiai augti, o mes galėjome jais rūpintis.

Džiaugiamės, kad išsirito visi devyni viščiukai. Pagal pateiktus požymius bandėme nustatyti, kas išsirito – vištytės ar gaidžiukai. Mūsų spėjimu – išsirito 3 vištytės ir 6 gaidžiukai. Dabar viščiukai gyvena kaime, pas Eriko ir Ailando senelius.

Nekantriai laukiame žinių, kaip kaime sekasi augintiniams iš „Magiškų kiaušinių“.

Mokytoja Marytė Trinkūnienė