2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Spausdinti

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

VSAFAS "Finansavimo sumos"

Biudžeto išlaidų ataskaita;

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

VSAFAS "Finansavimo sumos"

Biudžeto išlaidų ataskaita;

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita;

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

VSAFAS "Finansavimo sumos"

Biudžeto išlaidų ataskaita;

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos