1.2 proc. parama

Maloniai prašome skirti 1.2 proc. paramą!

Daugiau informacijos čia.

Pamokų laikas

8 30 ...... 9 15
9 25 ...... 10 10
10 20 ...... 11 05
11 15 ...... 12 00
12 30 ...... 13 15
13 25 ...... 14 10
14 20 ...... 15 05
desimta.jpg

Mūsų akimirkos

Svetainėje lankosi

Mes turime 30 svečius online

Teisinė informacija

Spausdinti PDF

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 PAKEITIMO PROJEKTO

PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VEIKSMŲ PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOJE, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL  UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 231, 232 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS (2016-10-18 Nr. XII-2685)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (2016-07-21 Nr. V-966/V-672)

LR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS

LR VAIKO MINIMALIOSIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS (2016-06-29 Nr. XII-2535)

MOKINIŲ REGISTRO DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI (2016-09-13 Nr. V-778)

DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2016-09-01 Nr. V-751)

.......