Pamokų laikas

8 30 ...... 9 15
9 25 ...... 10 10
10 20 ...... 11 05
11 15 ...... 12 00
12 30 ...... 13 15
13 25 ...... 14 10
14 20 ...... 15 05
< Lapkritis 2020 >
Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
pirma.jpg

Mūsų akimirkos

Svetainėje lankosi

Mes turime 128 svečius online

Progimnazijos logopedė

Spausdinti PDF

 

1. Bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

2. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

3. Tiria mokinių kalbą, pildo kalbos įvertinimo korteles.

4. Sudaro, pildo ir aprobuoja VGK posėdyje „Vaiko gerovės komisijos paskirtos švietimo pagalbos gavėjų sąrašą“ bei sudaro ir pildo „Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašą“, kuris suderinamas su PPT ir tvirtinamas įstaigos vadovo.

5. Parengia ir taiko individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas.

6. Veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas, fiksuoja mokinių pasiekimus.

7. Dėl mokinių su kalbos ir komunikacijos sutrikimais konsultuojasi su PPT specialistais.

8. Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

9. Stebi mokinius (2–3 mėnesius), lankiusius logopedines pratybas.

10. Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.

11. Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais.

12. Dalyvauja Vaiko Gerovės komisijos posėdžiuose.

13. Dalyvauja aptariant individualaus darbo su mokiniu planus, individualias ir  pritaikytas programas, metodus, teikia rekomendacijas mokytojoms ir mokinio tėvams (globėjams).

14. Dalyvauja Panevėžio rajono, miesto ir šalies logopedų ir spec. pedagogų metodiniuose seminaruose, susirinkimuose ir kt. renginiuose.

14. Dalyvauja progimnazijos bendruomenės veikloje.

.......