Tvarkos ir taisyklės

Spausdinti

 

Panevėžio r. Dembavos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją tvarkos aprašas

Panevėžio r. Dembavos progimnazijos inventorizacijos tvarkos aprašas 2019 m.

Dembavos progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Dembavos progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

Panevėžio r. Dembavos progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Panevėžio R. Dembavos progimnazijos asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas

Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pažangos ir pasiekimų vertinimo ir skatinimo tvarka

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO PANEVĖŽIO RAJONO DEMBAVOS PROGIMNAZIJOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS

Mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės

Prašymas dėl mokinio priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją

Prašymas dėl mokinio išbraukimo iš Panevėžio r. Dembavos progimnazijos

Vaikų iki 14 metų priėmimo į Panevėžio r. Dembavos progimnaziją sutartis

Elektroninio dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Panevėžio r. Dembavos progimnazijos lankomumo tvarka

Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas