Mokytojams

Spausdinti

Į pagalbą mokytojui, klasės vadovui

 

Ugdymas karjerai (mokytojo knyga).

Karjeros vadovas (mokinio knyga).

Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Skaitykite čia >>>

Muziejai

Temos ir užduotys karjeros plano pildymui.

Ugdymo karjerai epizodinė integracija į mokomuosius dalykus.

Profesinio informavimo pavyzdžiai 8 klasės lietuvių kalbos pamokose