1.2 proc. parama

Maloniai prašome skirti 1.2 proc. paramą!

Daugiau informacijos čia.

Pamokų laikas

8 30 ...... 9 15
9 25 ...... 10 10
10 20 ...... 11 05
11 15 ...... 12 00
12 30 ...... 13 15
13 25 ...... 14 10
14 20 ...... 15 05
alpak kyje1.jpg

Mūsų akimirkos

Svetainėje lankosi

Mes turime 53 svečius online

Mokiniams

Spausdinti PDF

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, savęs pažinimo, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Nuo 2012 m. mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai ir nuolatinis tobulėjimas lydėtų tolimesnę karjerą.

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:


    • Ugdymo karjerai koordinatorius;
    • Socialinis pedagogas;
    • Klasių auklėtojai;
    • Mokytojai.

Virtualios profesinio informavimo priemonės, nuorodos, leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html Metodinė medžiaga. Dokumentai. Mokytojo ir mokinio knygos

Euroguidance centras www.euroguidance.lt

Tai profesinio orientavimo informacijos centras, finansuojamas Europos komisijos, vienas iš 65 centrų, veikiančių 31 Europos šalyje.

Veiklos sritys: informacinės medžiagos apie mokymosi bei studijų galimybes Europoje rengimas ir leidyba, metodinės informacijos profesinio orientavimo darbuotojams rengimas bei leidyba, mokymo seminarų profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams organizavimas, informacijos apie įvairias elektronines profesinio orientavimo priemones leidimas ir administravimas. Nuo 2001 m . centras leidžia „Profesijos vadovą“. Jame kasmet talpinama naujausia informacija apie mokymo įstaigas, kuriose galima įgyti norimą profesiją. Taip pat galima rasti informacijos apie studijas užsienyje bei karjeros planavimą.

Aikos www.aikos.smm.lt

Aikos svetainė suteikia galimybę naudotis aktualia informacija, sukaupta švietimo, statistikos ir darbo informacinėse sistemose. Vartotojų grupės – stojantieji į profesines, aukštąsias mokyklas, ieškantys informacijos apie bendrojo lavinimo mokyklas, siekiantieji tobulinti savo kvalifikaciją, darbdaviai, ieškantys juos dominančių kvalifikacijų specialistų rengimo programų ar besidomintys bedarbių skaičiumi pagal įvairius parametrus.

Tai Švietimo ir mokslo ministerijos sukurta sistema, kurios tikslai yra:

-teikti kokybišką informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes profesinio informavimo taškams ir profesinio orientavimo centrams;

-užtikrinti Lietuvos žmonėms prieinamumą prie kokybiškos informacijos apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes;

-teikti kokybiškas profesinio informavimo paslaugas visiems gyventojams, atsižvelgiant į individualius ir visuomenės poreikius;

-gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą bei nuolatinį žinių siekimą; ugdyti žmonių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą, siekiant išvengti nedarbo, teikti informaciją Europos šalių gyventojams apie mokymosi ir darbo galimybes Lietuvoje.

 

 

Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx Svetainėje pateikiama situacijos darbo rinkoje apžvalga, paklausių profesijų sąrašas, įsidarbinimo galimybių barometrai ir t.t.

 

 

Edukacinės kelionės mokiniams ir mokytojams: internetinėje svetainėje:

http://visitlithuania.lt/index.php/moksleiviu-keliones.html

Karjeros planavimo žingsniai http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY

Tai įdomiai pateiktas, paprastai parašytas karjeros planavimo pradžiamokslis jaunam žmogui.

Kiekviename karjeros planavimo žingsnyje rasite patarimų, nuorodų, padedančių suvokti savo gabumus, norus, pažinti profesijų pasaulį ir orientuotis darbo rinkoje.

 

 

Švietimas ir profesinis orientavimas Lietuvoje

http://www.manager.lt/content/files/76188917748304f1ed7327.pdf

Išsamiame ir įdomiai parengtame leidinyje suprantamai išaiškinta Lietuvos švietimo sistema pagal švietimo lygmenis, pateikta Lietuvos švietimo sistema, susisteminta ir išsamiai aprašyta profesinio orientavimo situacija ir tiekėjai Lietuvoje.

Leidinyje trumpai pateiktas Euroguidance centro aprašymas bei aprašytos rekomenduojamos virtualios profesinio informavimo priemonės.

Leidinį rengė ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondo Euroguidance projekto darbuotojai, bendradarbiaudami su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.

Lietuvos profesijų klasifikatorius

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/zmogiskuju_istekliu_pletra/profesiju_klasifikatorius

Lietuvos Profesijų klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje profesija siejama su darbu, atliekamu vieno asmens. Šis klasifikatorius palengvins informacijos apie Lietuvos gyventojų profesinę veiklą kaupimą, klasifikavimą, analizę, garantuos jos palyginamumą tarptautiniu mastu. Taip pat padės adekvačiau įvertinti profesinio užimtumo informaciją Lietuvoje, spręsti tarptautinio bendradarbiavimo, užsienio investicijų, darbo jėgos migracijos, įdarbinimo, mokslinių tyrimų ir kitas problemas.

 

 

Beveik šimtas profesijų Jums

http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

Leidinys apie Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos teikiamas paslaugas:

darbo rinkos profesinį mokymą;

profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą.

 

 

Profesijų aplankas

http://www.manager.lt/content/files/102341477248304cfa5aa69.pdf

Tai leidinys, pristatantis darbo rinkoje paklausias profesijas. Jame aprašoma konkrečių profesijų veikla, darbo aplinka, priemonės, reikalingos savybės, pateikiama informacija apie reikalingą išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes.

www.kalba.lt

Svetainė naudinga besidomintiems kalbų kursais, kalbų stovyklomis moksleiviams Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat padeda studijų užsienyje klausimais ir padeda pasiruošti anglų kalbos egzaminams.

.......