ANT VĖJO SPARNŲ

Spausdinti

 

Mūsų mokyklos pradinukai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, su juos ugdančiais pedagogais ir švietimo pagalbos teikėjais, dalyvavo konkurse ,,Ant vėjo sparnų“. Tai visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto ,,Žvilgsnis – 3” renginys. Konkursą inicijavo ir rengė Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinėms šeimos ir vaikų gynimo dienoms.

 

Mokiniai, draugiškai  pasitardami gamino konkurso simbolius – vėjo malūnėlius. Vėjo malūnėlis - judėjimo, gryno oro, nerūpestingumo, džiaugsmo, jėgos, stiprybės simbolis. Kurdami malūnėlius, vaikai turėjo visišką kūrybos laisvę. Paskutinę pavasario dieną pievelėje prie mokyklos vyko malūnėlių eksponavimas. Išbandydami savo kūrinius, mokiniai patyrė bendravimo ir buvimo gamtoje džiaugsmą.

Kaip nurodė konkurso sąlygos, buvo atrinkti 2 darbai ir pateikti Panevėžio rajono pedagoginei psichologinei tarnybai. Darbeliai eksponuojami parodoje Panevėžio rajono savivaldybėje nuo 2019-06-04 iki 2019-06-28.

Socialinė pedagogė A. Žygelienė

Logopedė E. Mačinskienė