Nuorodos

Spausdinti

Švietimo ir mokslo ministerija

Panevėžio rajono savivaldybė

Panevėžio rajono švietimo centras

Panevėžio pedagogų švietimo centras

Ugdymo plėtotės centras

Švietimo portalas emokykla

VšĮ  „Švietimo tinklas“

Nacionalinis egzaminų centras

Lietuvos moksleivių sąjunga

Lietuvos tėvų forumas

Nacionalinė moksleivių akademija

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Vaikų linija

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė

Spacialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 

Ugdymui(si) skirtų interneto svetainių bibliotekėlė

 

Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms

Lietuvių kalbos kursas 7–8 klasėms

Literatūros kūriniai 5–8 klasėms

Gamtos mokslai 5–6 klasėms

Gamtos mokslai 7–8 klasėms

Geografija 6–8 klasėms

Sauga ir sveikata 5–8 klasėms