1.2 proc. parama

Maloniai prašome skirti 1.2 proc. paramą!

Daugiau informacijos čia.

Pamokų laikas

8 30 ...... 9 15
9 25 ...... 10 10
10 20 ...... 11 05
11 15 ...... 12 00
12 30 ...... 13 15
13 25 ...... 14 10
14 20 ...... 15 05
ketvirta.jpg

Mūsų akimirkos

Svetainėje lankosi

Mes turime 39 svečius online

Apie mus

Misija ir vizija

Spausdinti PDF

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą glaudžiai bendradarbiaujant visiems bendruomenės nariams, ugdyti gebėjimus, kompetencijas ir vertybes, reikalingas dorai, išsilavinusiai, tolerantiškai, kūrybiškai asmenybei, gebančiai integruotis naujoje aplinkoje.


Vizija

Atvira kaitai ir tobulėjimui, saugi ir bendruomeniška mokykla.


Plačiau apie mokyklos viziją ir misiją 2020-2023 m.m. galite skaityti čia.

Vertybės ir istorija

Spausdinti PDF

SVARBIAUSI MOKYKLOS GYVENIMO FAKTAI

 • Dembavos pagrindinė mokykla išaugo iš Pajuosčio pradinės mokyklos, įkurtos 1918 m. 1949 m. mokykla pradeda veikti nacionalizuotame Vašėtos name Pajuostės vienkiemyje.
 • 1991 m., besiplečiant Dembavos gyvenvietei ir išaugus mokinių skaičiui, mokykla persikelia į respublikinio susivienijimo „Melioracija“ Panevėžio mokymo kombinato patalpas, kur atidaroma priauganti devynmetė mokykla. Mokyklai vadovauja direktorius Marijonas Kazys Jočys.
 • Nuo pat mokyklos įsteigimo veikia biblioteka, 1999 m. įrengta skaitykla. 1992 m. mokykloje įkurtas kraštotyros muziejus. Mokykla turi didelę sporto salę.
 • 1999 m. atidaromas mokyklos priestatas, kuriame įrengti 4 mokomieji kabinetai.
 • 2000 m. mokykla reorganizuojama į dešimtmetę.
 • Nuo 2009 m., sumažėjus mokinių skaičiui, mokykloje nebekomplektuojamos 9-10 klasės.
 • Nuo 2010–2011 m. m. mokyklai vadovauja direktorė Aušra Raišienė. 2011 m. mokykla gauna progimnazijos statusą.
 • 2015 m. pradėta progimnazijos pastato rekonstrukcija.
 • 2020 m. pradeda veikti trečias progimnazijos pastato aukštas, kuriame be didelės edukacinės erdvės įrengti 4 mokomieji kabinetai, erdvus fojė, poilsio zonos.
 • Veikia mokinių dailės ir fotografijos darbų galerijos. Erdves puošia minkštasuoliai, aštuntokų dovanos mokyklai – jų pačių pagaminti suoliukai.
 • 2020 m. įrengtos naujos valgyklos patalpos su maisto gaminimo zona. Pertvarkytas maitinimo organizavimas – karštas maistas gaminamas mokykloje.
 • Šiuo metu progimnazijoje mokosi 115 mokinių. Dirba 5 administracijos atstovai, 20 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, 11 aptarnaujančio personalo darbuotojų.
 • Mokinius konsultuoja socialinis pedagogas, logopedas, spec. pedagogas. Kartą per mėnesį mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja psichologas. Mokinių sveika gyvensena rūpinasi visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
 • Nuo 2010 m. veikia pailgintos darbo dienos grupė.
 • Po pamokų mokinių laukia neformaliojo švietimo užsiėmimai: Jaunučių choras „Šypsenėlė“, Šokių, Sporto (pradinėms klasėms), Futbolo, Jaunųjų  tyrėjų, Kosminių raketų modeliavimo, Dailės, Meninės technologijos būreliai.

 
.......